Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for de børnerelaterede udgifter

Principper for de børnerelaterede udgifter:

I Børnekæret tilstræber vi at have en sund økonomi. Dette sker ved en realistisk budgettering over alle faste udgifter først på året samt grundige budgetopfølgninger to til tre gange årligt.

Det tildelte budget er bundet op på den udmeldte normering og forelægges forældrebestyrelsen i første kvartal. Børnekærets økonomi er bestående af et budget, hvor mange af midlerne er bundet op på faste årlige udgifter til lønninger, forbrugsudgifter samt vedligeholdelse af bygninger, legeplads etc. Vi har i vores budget vægtet at bruge ressourcer på en høj andel af uddannede pædagoger i personale-sammensætningen.

Vi vægter, at indkøb af legetøj og møbler er af god kvalitet, der kan holde i lang tid samt tåler afvaskning. Når noget går i stykker, undersøger vi, om det kan repareres, ellers bliver det kasseret straks. Vi køber ind via kommunens indkøbsaftale og køber kun materialer, der er godkendte i forhold til gældende regler.

I Børnekæret er ansvaret med indkøb af beskæftigelsesmaterialer og legetøj uddelegeret til en medarbejder. Ønsker om anskaffelser gives til denne medarbejder eller ledelsen.

Ved større investeringer inddrages personalet og bestyrelsen i prioriteringen heraf.