MENU
Aula_close Layer 1

Forældrebestyrelsen

Børnekærets bestyrelse består af 5 forældrerepræsentanter, samt 2 suppleanter, valgt blandt forældrene i børnehaven. Desuden deltager institutionens leder samt en personalerepræsentant.

Medlemmerne af bestyrelsen vælges i foråret og vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen mødes ca. 8 gange om året til møder og arrangementer.

Arbejdet i Børnekærets bestyrelse er kendetegnet ved godt samarbejde og god stemning. De områder bestyrelsen arbejder med, præges i høj grad af de forældrevalgte medlemmer. Indflydelsen via bestyrelsen giver store muligheder for at påvirke børnenes dagligdag og institutionens fremtid.

Børnekærets bestyrelse 2020/2021  
Formand Nynne Borgen Flindt
Bestyrelsesmedlem Amalie Alrø Nielsen
Bestyrelsesmedlem Ankhie Lindberg Jensen
Bestyrelsesmedlem Anne Mette Krautwald
Bestyrelsesmedlem Eva Friis Lauritsen
Bestyrelsesmedlem Heino Lejel Jensen
Bestyrelsesmedlem Mie Høgsholt Nilson
Leder af Børnekæret Jette Risager
Personalerepræsentant Gitte Birk