Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden for forældrebestyrelsen

Mødevirksomhed

Tid: Mødet finder sted i tidsrummet kl. 17.00-19.00

Sted: Børnekæret

Hyppighed: min. 4 gange årligt

Repræsentanter til forældrebestyrelsen vælges inden udgangen af marts. Valget indkaldes og planlægges af den siddende forældrebestyrelse.

Fortæring Let aftensmad
Dagsorden

Faste punkter:

  • Godkendelse af referat fra sidst
  • Meddelelser fra leder/andre
  • Økonomi
  • Erfaringsudveksling bestyrelserne imellem (formandsmøderne)

Derefter åben dagsorden, alle punkter skal være kendte inden mødets start.

Punkter kan påsættes dagsorden ved mødets start, såfremt alle er enige herom.

Et medlem kan begære et punkt udsat med henblik på yderligere information, hvorefter punktet kan tages op på næste møde.

Referat Referater fra bestyrelsesmøder udsendes via Aula, samt lægges på Børnekærets hjemmeside
Suppleanter Suppleanter er velkomne til at deltage i samtlige bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.
Ikke medlemmer

Indkaldelse af andre deltagere i et møde, skal så vidt muligt have været drøftet på foregående møde.

Indkaldelse af andre deltagere sker via leder og formand i fællesskab.

Afbud

Mødedeltagelse har højprioritet, ved akut forhindring, meldes der afbud til lederen via telefon eller mail.

Lederen aflyser mødet i fald der er færre end 3 forældre repræsenteret. Der arrangeres ikke er erstatningsmøde.