Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk hverdag

I hverdagen arbejder vi på, at alle børn får mulighed for at komme på banen i forskellige sammenhænge - nogen kan selv, nogen kan med lidt guidning, andre igen skal guides til, at give plads til andre børn. Det enkelte barn får her en fornemmelse af, at føle sig inddraget i fællesskabet og får herigennem styrket selvværd og selvtillid.

Vores overordnede læringssyn er, at børn lærer hele dagen - Dette sker i de 3 livs & læringsrum omfattende planlagte aktiviteter, legen og de mere rutinemæssige situationer som måltider og garderobe.

Et eksempel kan være et barn, der bliver bedt om at forsøge at lyne lynlåsen på sin jakke. Det kan synes svært, men ved en lille anvisning og ved at kigge på kammeraten, der selv kan, lykkedes det måske på 3. dagen. Herefter bliver færdigheden efterhånden automatiseret, hvilket frigiver energi til igen at lære nyt.

  • Børn lærer i samspil med andre
  • I leg
  • Ved at spejle sig i andre børn og voksne
  • Gennem egne erfaringer
  • Ved at være kreative
  • Ved at eksperimentere og fantasere

Dette sker med udgangspunkt i vores værdier:

  • Fællesskabsfølelse - anerkendelse - nærvær - tryghed - faglighed

Her er vi meget fokuserede på, at det pædagogiske personale får oparbejdet gode relationer til det enkelte barn, men lige så vigtigt, at vi kan hjælpe børnene imellem til, at komme i tætte venskabs og legerelationer med andre børn.

Her gør vi brug af video optagelser med efterfølgende analyse af, hvordan vi i endnu højere grad får udviklet på relations dannelser.

Inddragelse af lokalmiljøet

Børnekæret er en del af lokalsamfundet og der arbejdes bl.a. sammen med skole, dagpleje, højskole, kirke, plejehjemmet, hallen, Uldum Mølle og ikke mindst Uldum Fællesråd, om at sikre de bedste udviklingsbetingelser for Uldum. Vi er alle en del af det lille lokal samfund og vi har som fælles ansvar, at bibeholde det. Vi har gennem de sidste mange år samarbejdet om, at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer for alle Uldums børn. Der er oprettet forskellige "stationer rundt i byen" som vi hver især har været med til at få udført bl.a. gennem fundraising samt forskellige events for at få økonomien til det.

Børnekæret bor dør om dør med hallen. Her kommer børnene fast en dag om ugen.

Byen er af sådan en størrelse, at vi kan gå til alt. Vi gør brug af alle de fine lege og opholdsarealer, der er placeret rundt i byen, samt Uldum Mølle og biblioteket. Vi samarbejder med Uldum Højskole, der inviterer til forestillinger i form af teater og musik, samt musikalsk legestue. Højskolen kommer også til os, når de har elever, der skal afprøve teoretisk pædagogik i praksis. Kirken bruger vi ved højtider. Personalet her er rigtig gode til at omsætte vores kulturforståelse til børnesprog.

Vi har vores gang på byens plejehjem gennem hele året. Nogle gange for at spise madpakke og måske være med til at bage småkager. Vi har fælles haver, som børnene passer, ligesom vi holder Luciaoptog og fastelavnsfest sammen og præsenteres herigennem for andre fællesskaber og livsformer end dem børnene normalt færdes i.

Integrering af det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i det pædagogiske læringsmiljø

Vi præsenterer børnene for læringsmiljøer, der repræsenterer en æstetisk dimension. Vi arbejder bl.a. med at præsentere legetøjet i børnehøjde som inspiration til at tingene/rummet indbyder til leg og kreativitet i små børnefællesskaber. Det samme gør sig gældende med bøger, spil og adgang til "krea" materialer, i afskærmede zoner, der indbyder til at bruge de udvalgte remedier under ansvar og i et samspil med øvrige børn i små grupper med plads til fordybelse og mulighed for at eksperimentere.

Der skal være plads til såvel stille leg, som bevægelseslege både ude og inde.

I rutine situationer lægger vi ligeledes vægt på, at der oparbejdes gode vaner og rammer for at barnet synes det er rart at være i f.eks. garderoben eller på badeværelset