Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Principper for fællesskab

Forældrebestyrelsen og medarbejderne i Børnekæret har arbejdet med, hvad der for os, kendetegner et godt fællesskab, herunder hvilke rammer der skal være tilstede, samt hvad der forventes at barn/børn/personale/forældre/lokalsamfund bidrager med, så alle føler sig som nødvendige deltagere.
 
Et godt fællesskab betyder i Børnekæret, at der udvises hjælpsomhed og anerkendelse over for hinanden

 • At der udvises respekt og accept for alle
 • At der blandt alle bruges en anerkendende tilgang
 • At alle er ligeværdige, men ikke ligestillede
 • At alle kan komme til orde, der er plads til alle
 • At den enkelte tager ansvar for sig selv og hinanden

 
Rammerne i dagligdagen er kendetegnet ved

 • At der er positiv kommunikation alle imellem
 • At børn, forældre og personale møder hinanden på åben og imødekommende vis
 • At der er plads til dialog og åbenhed
 • At vi sammen skaber et miljø hvor der er rart at være
 • At der udvises empati
 • At vi er hinandens forudsætninger for, at den enkelte oplever tryghed, nærhed, anerkendelse
 • At alle føler ejerskab
 • Personale og forældre er gode rollemodeller
 • Der bliver talt i positive vendinger om/til/med børn, personale, forældre og lokalsamfund
 • At de voksne omkring børnene er ansvarlige for at guide børnene til positive løsningsmodeller
 • At det er vigtigt at bidrage med sit overskud

 
Vi vil noget sammen – vi har et fælles ansvar – når den enkelte føler sig regnet, med får man en styrket tro på sig selv og sit eget værd
Et fællesskab er altid stærkere, end de enkeltdele det består af