Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældrefolder

For at byde børn og forældre velkommen til børnehaven og sikre barnet den bedste start, har vi udarbejdet denne forældrefolder: Velkommen til Børnekæret.

Her kan forældre orientere sig omkring vores hverdag og meget mere.

 

Velkommen til Børnekæret

 

Kære forældre

 

Børnekæret byder dig og dit barn velkommen.

Vi har lavet denne lille folder, for at give jer nogle praktiske oplysninger, der er vigtige for at barnets start på, at gå i børnehave kommer til at fungere optimalt. På https://bornekaeret.aula.dk/ kan I læse meget mere om vores institution. Når I starter, får I login til Aula, hvor rigtig meget af vores kommunikation foregår. Det er derfor en nødvendighed, at I bruger Aula.

Vi behandler og opbevarer dine data iht. gældende persondatalov.

 

I børnehaven arbejder vi ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang, med udgangspunkt i værdierne ”fællesskabsfølelse, anerkendelse, nærvær, tryghed og faglighed.” Hvilket i praksis betyder, at vi møder det enkelte barn hvor det udviklingsmæssigt er klar til at udforske verdenen. Alle børn er forskellige, hvert eneste barn er unikt og hver især har de ret til at blive opdraget til at kunne begå sig i et demokrati

 

Børnekærets børn er opdelt i 2 grupper med fast tilknyttet pædagogiske medarbejdere, der sammen er ansvarlige for børnegruppen og kontakten til jer forældre.

I løbet af dagen vil der foregå tilrettelagte pædagogiske aktiviteter i grupperne. I perioder af forskellig varighed, vil vi lave aldersopdelte grupper,  drenge/pige grupper samt lave et særligt tilrettelagt forløb med kommende skolebørn hen over året.

Information og dokumentation

I Børnekæret er der forskellige steder du kan orientere dig. På infoskærmen, samt i dokumentationsmappen i glasgangen, vil der løbende komme opslag. Derudover benytter vi Aula til at publicere bl.a. nyhedsbreve, oprette tilmeldingsblanketter vedr. arrangementer og ferie samt anden relevant information. Der er også her vi lægger billeder og andet fra hverdagen op.

Aktiviteter - dagsrytme

Fra kl.6.15 – 9.00 er der leg børnene imellem

Fra kl. 9.00 – 9.30 spiser vi formiddagsmad i grupperne

Fra kl. 9.30 – 11.00 er der planlagte pædagogiske aktiviteter. Vi gør gerne brug af nærmiljøet på vores ture, der typisk kan gå til bibliotek, hallen, skolen eller en tur i kæret.

Fra ca. kl. 11 – 11.45 spiser vi frokost i grupperne

Efter frokost går alle børn på legepladsen.

I løbet af eftermiddagen spiser vi eftermiddagsmad

Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument som kort beskriver vores pædagogiske overvejelse og refleksioner med eksempler der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

Læs mere på vores hjemmeside samt evt. www.sm.dk/laerplaner

 

Mad

1. januar 2016 startede vi med madordning. Prisen er indregnet i den kommunale takst. Beløbet dækker, som udgangspunkt, kun frokosten, men vi formår også at servere dagens øvrige måltider indenfor budgettet. I skal derfor ikke medbringe noget.

Der laves mad af sunde friske råvarer, så der kan serveres et sundt og nærende måltid. Der tages hensyn, hvis dit barn har en lægeordineret diagnose for allergi, eller en religionstro, hvor der ikke spises bestemte fødevarer.

 

Morgenmaden består af:

Havregryn, havregrød, hertil serveres mælk eller vand.

Morgenmaden tilbydes fra kl. 6.15—7.20 

Formiddagsmad:

Frugt/grønt og brød, dertil tilbydes der vand. Dette serveres ca. kl. 9.00.

 

Frokost:

Der tilbydes et sundt, varieret og sæsonpræget måltid, dertil drikkes vand.

Se menuplanen på opslagstavlen.

Frokosten serveres ca. kl. 11.00.

Eftermiddagsmad:

Der tilbydes frugt/grønt og brød dertil

tilbydes der vand. 

Fødselsdag

Vi fejrer dit barns fødselsdag, sammen med barnets gruppe, enten her i børnehaven eller hjemme hos jer.

Hvis I ønsker, at holde fødselsdagen her i børnehaven, gør vi det i forbindelse med vores formiddagsmad kl. 9. For barnet er det vigtigste oftest, at få lov til at dele noget ud, så det kan være en flødebolle, en slikpind, frugt/grønt/boller, eller hvad I synes.

Hvis I ønsker at invitere hjem til fødselsdag, kan vi gå fra børnehaven kl. 9 og skal være retur ml. kl. 11.30 og 11.45. Da vi ikke kan nå frokosten i børnehaven den dag, er det vigtigt, at børnene til fødselsdagen får mad, der kan erstatte frokosten. Altså ikke udelukkende slik og kage. Hvis I deler slik ud, skal slikket spises til fødselsdagen. Vi vil ikke have slikposer med retur i børnehaven.

Uanset hvor dagen fejres, synger vi fødselsdagssang og børnehaven giver en lille gave. 

Kom gerne og aftal dagen med os i god tid, så vi kan få den passet ind i vores planer og sammen sørge for, at dit barn får en god fødselsdag. 

Garderobe

Dit barn får sit eget garderoberum med navn på. Medbring et billede af barnet til at sætte op der. I rummet skal der være rigelig med skiftetøj, der passer til årstiden. Alt tøj skal være mærket med barnets navn.   

I skal huske dagligt at tjekke barnets garderoberum - Hænge det overtøj, der passer til dagens vejr frem - lægge evt. hue, vanter m.v. i det lille skab på garderobepladsen, så barnet kan nå det. Når I henter jeres barn, skal I sørge for at tøjet hænger, så det kan blive tørt til dagen efter - sætte fodtøj op, så rengøringen kan vaske gulvet.

Skiftetøjet skal med hjem i weekenden, så der kan blive gjort rent på rummet.

Hav også en lille rygsæk på garderoberummet, med tydeligt navn på – til når barnet skal på tur. Tjek at rygsækken egner sig til lange gåture med madpakke og drikkedunk m.v.  Brede stropper og brystrem er at anbefale.

Legetøj må ikke medbringes. 

Glemmetøj         

Glemt tøj opbevares i glemmetøjskurven i garderoben. Kurven bliver tømt den sidste fredag i måneden. Tøjet bliver så givet til genbrug.

Goddag og farvel

Det er vigtigt, at dit barn siger både goddag og farvel til den voksne, der har det røde /blå mærke .

 

Dit barn skal være afleveret inden kl. 9.00 eller efter 9.30. Fra 9.00 – 9.30 er der samling i forbindelse med frugt/brød og det virker forstyrrende med aflevering inden for dette tidsrum.

 

Det er vigtigt, at du husker at give beskeder, til pædagogen med mærket, når du afleverer dit barn, og vi vil ligeledes, når du henter, fortælle hvis der har været noget specielt omkring dit barn.

Hvis andre end forældrene henter barnet, skal vi have besked fra gang til gang. Dette gøres via "Komme/gå" på Aula.

Hvis der er generelle hensyn, eller noget vi skal være opmærksomme på vedrørende dit barn, er det vigtigt, at du giver os besked.  

Børn kan ikke modtages i institutionen hvis de er syge.

Brug "meld syg" funktionen i aula, eller ring til institutionen og fortæl at dit barn er sygt, hvad det fejler og hvor længe du forventer barnet er sygt.

Dette for at give personalet overblik over hvor mange børn der kommer den pågældende dag og for at vi kan informere andre forældre omkring de sygdomme der smitter.

Har Jeres barn været sygt om natten, har sovet dårligt, eller lign forventer vi at få besked om morgenen hvis det overhovedet er realistisk at barnet kan klare en dag i børnehave. Ellers er det en sygmelding på barnet.

Børn der har en kronisk sygdom kan modtages i institutionen, her er det vigtig vi har en løbende dialog med dig/jer som forældre, for at tilgodese barnet bedst muligt.

Det kræver ligeledes at barnet har en kronisk sygdom for at vi kan give den medbragte medicin i Børnekæret.

Når barnet har det godt igen kan vi modtage barnet i institutionen. Dagen i børnehaven kræver at barnet magter ture, legepladsen, samværet med de andre og de udfordringer barnet ellers møder i dagligdagen.

For at undgå smitte og sygdom har vi fokus på god håndhygiejne, alle skal derfor vaske hænder når de ankommer til børnehaven. 

Blebørn

I skal selv medbringe bleer – helst bleer med tape. Vi forventer at barnet kommer i børnehave med en ny skiftet ble. Herefter skifter vi ca. hver 4. time – eller efter behov. Vi forventer at I, i samråd med dagplejen, er påbegyndt renlighedstræning, i det omfang jeres barn er parat til det.  

Sovebørn

Der er mulighed for tilbud om middagssøvn. 

Husk evt. sut og måske et sovedyr.                 

Forældrekaffe

Der er altid kaffe på kanden til dem der har lyst i forbindelse med aflevering og afhentning

Bestyrelsen arrangerer forældrekaffe 2 gange om året. I marts i forbindelse med skolebørnenes overgang til Bro samt i december med juleklip og hygge.

Børnekæret arrangerer forældrekaffe 2 gange om året ved sommerudflugten og til Lucia.

Forældresamtaler

Ved overgang fra dagpleje til børnehave tilbydes i et besøg i hjemmet, med deltagelse af dagplejeren, sundhedsplejerske samt den modtagende pædagog fra børnehaven, så I i trygge rammer, kan fortælle om jeres barn.

I løbet af det første år vil der være tilbud om en samtale om barnets trivsel og udvikling.

Den næste samtale finder sted i forbindelse med barnets overgang til skole/SFO, igen med deltagelse af forældre, sundhedsplejerske, børnehave og det modtagende team fra skole/SFO

I Børnekæret er der mulighed for uforpligtende rådgivning  ca. 1 gang om mdr. Tilbuddet gælder både jer som forældre og  personalet. Vi har gode erfaringer med at pædagogen og forældrene følges ad til rådgivning. Her kan store og små bekymringer drøftes, selvfølgelig altid i samarbejde med dig/jer som forældre. I er også altid velkomne til at bede om en samtale med jeres barns pædagog.

Vi opfordrer til at du/I som forældre deltager en hel eller halv dag i børnehaven, i løbet af den tid jeres barn går her.

Barnets bog /mappe

Følger med fra dagpleje til børnehave. Bogen dokumenterer barnets institutionsliv. Husk at tage den med ved barnets start.

KLAR til læring

I Børnekæret arbejder vi, som i hele Hedensted kommune (dagpleje, vuggestue, børnehaver og skoler), med KLAR til læring. I samarbejde med jer forældre arbejder vi bl.a. med at udvikle de 7 kompetencer: Robusthed, behovsudsættelse, nysgerrighed, vedholdenhed, automatisering, selvregulering/selvdiciplin samt gode omgangsformer. I kan se eksempler og læse meget mere på:

http://klartillaering.dk/  

Om at bidrage til fællesskabet

Når dit barn starter i Børnekæret, skal det gerne blive en del af et fællesskab – ligesom alle andre børn i børnehaven gerne skal være en del af fællesskabet. For at ALLE børn kan komme til at opleve sig selv og andre børn som en del af fællesskabet er forældrenes rolle vigtig. Jeres måde at forholde jer til de andre børn – både når I er sammen med dem her i børnehaven og i andre sammenhænge i lokalsamfundet – og når I snakker med jeres eget barn om øvrige børn. Derfor vil vi opfordre til, at I allerede nu begynder at overveje, hvordan I kan bidrage til et fællesskab for ALLE.

Missionen er at fremme udviklingen af livsduelige børn der mestrer eget liv og bidrager til fællesskabet

 

Vision for Børnekæret 

· I Børnekæret er der plads til ALLE

· I Børnekæret fremmer vi udviklingen af ALLE børns kompetencer.

· I Børnekæret har ALLE en grundlæggende respekt for hinden.

· I Børnekæret bidrager ALLE til fællesskabet.

 

Vi glæder os til at se jer og håber, at jeres barn får en god oplevelse ved at være hos os.

 

Med venlig hilsen

Personalet i Børnekæret 

Åbningstider

Mandag - torsdag: 5.45 - 16.45.
Fredag: 5.45 - 15.45


Som udgangspunkt  er alle børnene samlet i en gruppe mellem 5.45 og frem til ca. 7.30 og igen mellem ca. 15.30 til 16.45/15.45

Ferie

Børnekæret har ferielukket i to uger i juli måned og der vil i stedet tilbydes plads i en ferieåben institution i kommunen. I forbindelse med jul, påske og dagen efter Kr. Himmelfarts dag samarbejder Børnekæret med Uldum SFO.

Adresse

Børnekæret

Kærvejen 30A

7171 Uldum

Tlf. 79 83 31 80