Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Medicingivning

Personalet er ikke forpligtet til at give børnene medicin.

Ved kroniske eller længerevarende sygdom kan det være nødvendigt, at barnet får medicin, mens det er i daginstitution, og personalet skal da påtage sig at give medicin.

Ved medicingivning i daginstitution gælder:

• Medicinen opbevares i aflåst skab
• Medicinen skal være i original pakning med tydelig påskrift hvoraf barnets navn fremgår, medicinens navn, styrke og dosering, dvs. hvor meget medicin der skal gives hvornår.
• Personalet skal have grundig instruktion om medicingivning af forældrene. 

Medicinskema:

• Forældrene udfylder medicinskema for perioden, hvor medicinen skal gives. Dette gøres minimum hver 14. dag.
• Personalet skriver deres initialer ved hver medicingivning

Hvis det er nødvendigt med behovsmedicin. dvs. medicin der gives ud over faste tider f.eks. ved astma, skal der foreligge en grundig skriftlig beskrivelse af, ved hvilke symptomer medicinen skal gives, hvor hurtig den skal virke, og om hvornår forældrene skal kontaktes.

Der gives kun lægeordineret medicin.

Dvs. at der ikke gives f.eks. vitaminpiller, naturpræparater mm.