Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogiske metoder

I hele Hedensted kommune arbejdes der med børn i alle aldre ud fra "Klar til læring" og de syv kompetencer. Robusthed, Automatisering, Behovsudsættelse, Nysgerrighed, Vedholdenhed, selvregulering/selvdisciplin samt Gode omgangsformer. Udvikling af disse kompetencer ligger grundlæggende i vores daglige arbejde. 

http://klartillaering.dk/

I Børnekæret arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang. Vi italesætter og benævner den adfærd vi ønsker at fremme. Vores overordnede læringssyn er, at børn lærer hele dagen - Dette sker i de 3 livs & læringsrum omfattende planlagte aktiviteter, legen og de mere rutinemæssige situationer som måltider og garderobe

Der foregår hele tiden forskellige samspilsrelationer i læringsmiljøet, forskning siger at netop kvaliteten af interaktioner mellem barn/voksen er meget betydningsfuld for barnets udbytte af læringsmiljøet.

For at optimere kvaliteten i disse relationer arbejder vi med ICDP.

Pædagogerne bliver filmet i deres arbejde og får efterfølgende personlig feedback på hvordan gode samspil i højere grad indlejres i den pædagogiske praksis. Ligeledes arbejder vi med det i fællesskab på personalemøder, med fælles refleksioner og læring der kommer alle til gavn.

I vores dagligdag benytter vi også Marte Meo som en pædagogiske metode. Her bruger vi ligeledes videooptagelser, til at analysere samspillet mellem barn og voksen, samt barn og barn imellem. Marte Meo betyder "ved egen kraft" og det er ligeledes en grundlæggende værdi i vores hverdag. Vi har altid for øje, at øge barnet selvhjulpenhed, samt børnenes kompetencer til at hjælpe hinanden indbydes.

I personale gruppen arbejder vi løbende med relations skemaer. Her afdækker vi den enkelte medarbejders relation til hvert enkelt barn i gruppen. På den måde sikrer vi os, at alle børn har mindst én betydningsfuld voksenrelation i børnehaven.

For at sikre optimale læringsmiljøer i Børnekæret, vil der foregå en løbende evaluerende pædagogisk praksis, af det arbejde der iværksættes, med mulighed for at justere og tilrette undervejs i et samarbejde børn, forældre og pædagoger imellem.

Dette vil ske gennem dokumentation med fokus på læringsmiljøer og fælles refleksion med efterfølgende analyse for hvordan vi kan sætte retning for fremtidig praksis. Her gør vi brug af Læringscirklen og SMART-modellen.